TP 2300

TP 2300

Drabiny opieralne

TYPOSZEREG 2300

DRABINA OPIERALNA
PROFESJONALNA

2307, 2309, 2311, 2312*

Kąt oparcia 65-75o.

Funkcjonalna drabina przystawna do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.

Składająca się z jednego elementu, z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Dostępna do wysokości całkowitej 3,38 m (12 szczebli).

Modele 2311 i 2312 wyposażone w stabilizator.

Odpowiada normie PN – EN 131.

* do wyczerpania zapasów

max150

Dane techniczne

Nr katalogowy
2307
2309
2311
2312*
Ilość szczebli
7
9
11
12
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej
[m]
0,96
1,53
1,75
2,33
Wysokość robocza
[m]
2,96
3,53
3,75
4,33
Szerokość
D
[m]
0,35
0,35
0,4
0,4
Szerokość ze stabilizatorem
D1
[m]
0,76
0,76
Wysokość całkowita
L
[m]
1,96
2,52
3,09
3,38
Głębokość
F
[m]
0,06
Waga
[kg]
3,15
4,1
5,5
6,8

* Tylko do wyczerpania zapasów
UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Galeria

Funkcjonalna drabina przystawna do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych

Wszystkie drabiny opieralne

TP 2000
TP 2000
TP 2100
TP 2100
TP 2300
TP 2300

TP 2100

TP 2100

Drabiny opieralne

TYPOSZEREG 2100

DRABINA OPIERALNA Z HAKIEM
PROFESJONALNA PREMIUM

2110, 2101, 2120, 2102, 2103

Kąt oparcia 65-75o.

Funkcjonalna drabina przystawna z hakiem do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.

Hak dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się drabiny.

Składająca się z jednego elementu z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Dostępna do wysokości całkowitej 4,62 m (15 szczebli).

Modele 2102 i 2103 wyposażone w stabilizator.

Odpowiada normie PN-EN 131.

max150

Dane techniczne

Nr katalogowy
2110
2101
2120
2102
2103
Ilość szczebli
7
9
10
12
15
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej
[m]
0,96
1,53
1,80
2,33
3,33
Wysokość robocza
[m]
2,96
3,53
3,80
4,33
5,33
Szerokość
D
[m]
0,35
0,35
0,35
0,44
0,44
Szerokość ze stabilizatorem
D1
[m]
0,81
0,91
Wysokość całkowita
L
[m]
2,12
2,77
2,95
3,62
4,62
Głębokość
F
[m]
0,18
Waga
[kg]
5,3
6,3
6,8
8,95
11,35

UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Galeria

Modele 2102 i 2103 wyposażone w stabilizator.

Wszystkie drabiny opieralne

TP 2000
TP 2000
TP 2100
TP 2100
TP 2300
TP 2300

TP 2000

TP 2000

Drabiny opieralne

TYPOSZEREG 2000

DRABINA OPIERALNA
PROFESJONALNA PREMIUM

2010, 2001, 2020, 2002, 2003

Kąt oparcia 65-75o.

Funkcjonalna drabina przystawna do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.

Składająca się z jednego elementu z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Dostępna do wysokości całkowitej 4,5 m (15 szczebli).

Modele 2002 i 2003 wyposażone w stabilizator.

Odpowiada normie PN-EN 131.

max150

Dane techniczne

Nr katalogowy
2010
2001
2020
2002
2003
Ilość szczebli
7
9
10
12
15
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej
[m]
0,96
1,53
1,80
2,33
3,33
Wysokość robocza
[m]
2,96
3,53
3,80
4,33
5,33
Szerokość
D
[m]
0,35
0,35
0,35
0,44
0,44
Szerokość ze stabilizatorem
D1
[m]
0,81
0,91
Wysokość całkowita
L
[m]
2,00
2,65
2,95
3,51
4,51
Głębokość
F
[m]
0,07
Waga
[kg]
3,30
4,25
4,90
6,95
8,95

UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Galeria

Modele 2002 i 2003 wyposażone w stabilizator.

Wszystkie drabiny opieralne

TP 2000
TP 2000
TP 2100
TP 2100
TP 2300
TP 2300