Skip to content

RA 1130 S

Rusztowania

RA 1130 S

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1130 S
rusztowania produkowane do 01.12.2021r.

Rusztowanie służy do wykonywania prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.

Ramy wykonane z rur o średnicy 50 mm i szczebli o średnicy 50 mm, z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.

Wymiary podestów – powierzchnia robocza 1,35 x 3,00 m.

Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Możliwość niwelacji nierówności do 0,26 m.

Koła twarde z hamulcem o średnicy 200 mm.

Otwierany właz wejściowy w podeście.

Maksymalne obciążenie robocze – 150 kg/m2

Odpowiada normie PN-EN 1004

Posiada znak bezpieczeństwa „B”.

max150-m2
znak-B

Dane techniczne

Parametry rusztowania
360
361A
361B
362A
362B
363A
363B
364A
364B
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania
H
[m]
3,29
5,25
5,25
7,21
7,21
9,17
9,17
11,25
11,25
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu
H1
[m]
2,15
4,11
4,11
6,07
6,07
8,03
8,03
9,99
9,99
Wysokość robocza maksymalna
[m]
4,15
6,11
6,11
8,07
8,07
10,03
10,03
11,99
11,99
Wymiary podestu -powierzchnia robocza
[mxm]
1,35×3,00
Wymiar ram drabinowych
S1
[m]
1,35
Rozstaw ram drabinowych
S2
[m]
3,00
Szerokość z podporami
D1
[m]
3,78
Długość z podporami
D2
[m]
4,43
Waga
[kg]
173,3
225,8/257,8
185
302,6/366,6
260,2 /292,2
377,9/473,6
293,1/325,1
453,2/581,2
368,4/432,4
 
Nazwa części
Nr kat.
Liczba (szt.)
Zespół jezdny (Koło jezdne kompletne twarde fi 200)
310.01
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Podpora rusztowania
2,11
[m]
310.02
0
4
4
4
4
4
4
4
4
Rama drabinowa – 7 szczebli
1,96×1,35
[m]
350.01
2
4
4
6
6
8
8
10
10
Podest z burtami
0,65×3,00
[m]
320.01
2
3 lub 4
2
4 lub 6
3 lub 4
5 lub 8
3 lub 4
6 lub 10
4 lub 6
Poręcz rusztowania
3,0
[m]
320.02
6
13 lub 12
8
20 lub 18
15 lub 14
27 lub 24
17 lub 16
34 lub 30
24 lub 22
Stężenie ukośne
3,3
[m]
320.03
2
4
4
6
6
8
8
10
10
Rama krótka poręczowa – 4 szczeble
1,1×1,35
[m]
350.02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Stężenie skośne poziome
3,29
[m]
350.05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rygiel
350.06
2
4
2
6
4
8
4
10
6
Przetyczka
4
8
8
12
12
16
16
20
20
 
Rozszerzenie gamy rusztowań o wysokość pośrednią – elementy wymagane przy rozbudowie
Wysokość maks. do najwyższego podestu
H1
[m]
3,27
5,23
5,23
7,19
7,19
9,15
9,15
zabroniona
Rama drabinowa krótka – 4 szczeble
1,12×1,35
[m]
350.04
2
2
2
2
2
2
2
zabroniona
Poręcz rusztowania
3,0
[m]
320.02
2
2
7
2
2
2
7
zabroniona
Podest z burtami
0,65×3,00
[m]
320.01
0
0
1
0
0
0
1
zabroniona
Przetyczka
4
4
4
4
4
4
4
zabroniona
 
Wyposażenie uzupełniające
Zespół kotwiący
1,77
[m]
310.08
2
2
4
4
4
4
Obciążnik balastowy
100.11
zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2
Zawias stały (złącze krzyżowe)
310.08.02
2
2
2
2
2
2
Koło poliuretanowe miękkie
310.01/A
Stopa regulowana
310.11
Stopień dodatkowy
310.12
element obowiązkowy

UWAGA
Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

Galeria

Wymiary podestów - powierzchnia robocza 1,35 m x 3,00 m

Wszystkie rusztowania

RA 330 R-R
RA 330 R-R
RA 600 R-R
RA 600 R-R
RA 1130 SR-R
RA 1130 SR-R
RA 1120 SR-R
RA 1120 SR-R
RA 1130 R-R
RA 1130 R-R
RA 1120 R-R
RA 1120 R-R
RJ 220 R
RJ 220 R
RS 1100 R
RS 1100 R
RS 600
RS 600
RS 500
RS 500
RD 100
RD 100